„Sprache verbindet, Kultur bereichert – gemeinsam für Deutsch!“

„Јазикот поврзува, културата збогатува - заедно за германски!“

Добре дојдовте на страната на македонското Здружение на наставници по германски јазик

ГИ ПОВРЗУВАМЕ И ПОДДРЖУВАМЕ НАСТАВНИЦИТЕ ПО ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Нашата мисија е да ја поддржуваме љубовта кон германскиот јазик и култура, преку изградба на јака мрежа од наставници, обезбедување на можност за нивно унапредување на професионален план и организирање на културни настани кои имаат за цел да го промовираат германскиот јазик.

КОИ СМЕ НИЕ

ОД ПРЕТСЕДАТЕЛКАТА НА МКДВ

Да се зборува странски јазик е богатство, но да се зборува германски јазик во денешно време, во оваа дигитална ера е ПРИДОБИВКА која секому му овозможува да цели кон повисоки остварувања на секое поле.

Тоа е и главната причина поради која ние како германисти, се залагаме за што поквалитетна и посовремена настава која ќе им овозможи на нашите ученици да развиваат пред сè јазични, но и социо - културни вештини преку кои ќе го имаат светот на дланка.

gabriela temelkoska pretsedatel na MKDV

Габриела Темелкоска

Претседател, (2023 - 2027)

ЧЛЕНОВИ

Согласно статутот на Здружението, член на Здружението може да биде секој државјанин на Македонија кој ќе го прифати Статутот на Здружението и ќе ги поддржува
неговите активности.

Во моментот Здружението брои околу 120 активни членови, наставници од основните и
средните училишта.

ПАРТНЕРИ

goethe institut logologo na germanska ambasadaidv logo