Нашите активности и соработка ги извршуваме во рамките на осум регионални ограноци

За се обезбеди квалитетна и ефикасна соработка,
Здружението е поделено на регионални ограноци

120наставници
8регионални ограноци
skopje

Регион Скопје 1

Аеродром, Кисела Вода, Карпош, Сарај,
Ѓорче Петров, Сопиште, Студеничани, Чучер Сандево

Регион Скопје 2

Бутел, Гази Баба, Центар, Шуто Оризари, Арачиново,
Зелениково, Илинден, Петровец

Централен регион

Велес, Кавадарци, Неготино

Северозападен регион

Куманово, Крива Паланка, Кратово

Пелагониски регион

Битола, Прилеп, Ресен, Демир Хисар, Крушево

Источен регион

Штип, Кочани, Виница, Пробиштип, Делчево,
Свети Николе, Пехчево, Берово

Западен регион

Охрид, Струга, Кичево, Гостивар, Тетово и Дебар

Југоисточен регион

Радовиш, Гевгелија, Валандово, Дојран, Струмица