Јануари 2024

Конкурс за избор на најдобро изработен стрип на тема: „Weihnachtsmärkte in Deutschland

Во очи на големиот христијански празник Божик, со задоволство ги објавуваме наградените учениците на конкурсот за избор на најдобро изработен стрип на тема: „Weihnachtsmärkte in Deutschland“ 

Од срце им честитаме на:

- Леонида Илијоска - Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп (ментор: Елена К. Лашкоска);
- Јован и Драгана Спасови - ООУ „Ѓорѓија Пулевски“ - Скопје (ментор: Сања Јанкоска Ристова);
- Ангела и Душица Бреслиеви - ООУ „Ванчо Прке“ - Штип (ментор: Марица Рунтева);
- Ана Полизовска - Гимназија „Јосип Броз Тито“ - Битола (ментор: Нина Илиќ);
- Бојан Филипоски - Гимназија „Мирче Ацев“ - Прилеп (ментор: Елена К. Лашкоска);

На останатите ученици им благодариме за учеството и им посакуваме што повеќе успех во следните обиди.