Октомври 2023

14 - ти Конгрес на наставници по германски јазик од БиХ на тема „Култура во фокусот - учење преку употреба на културолошки содржини“

Претседателката на Здружението на наставници по германски јазик и книжевност Габриела Темелкоска , заедно со Вице претседателката Нина Илиќ, учествуваа на 14. Конгрес на наставници по германски јазик од БиХ на тема „Култура во фокусот - учење преку употреба на културолошки содржини“, што се одржа од 13.10. до 16.10.2023 на Филозофскиот факултет во Сараево, БиХ.

Ова е само мал дел од работилницата со која го афирмираме нашето Здружение.