ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

Заедно се стремиме кон истакнување на значењето на наставата по германски јазик и создавање на стимулативна динамична средина, која од една страна ќе ја зајакне промоцијата на германскиот јазик и култура во нашата држава, но од друга страна ќе ги промовира македонската традиција и култура во земјите од германско говорно подрачје.

gabi

Габриела Темелкоска

Претседател

gabi

Нина Илиќ

Заменик претседател

gabi

Саранда Нуредини

Секретар

gabi

Санда Пулевска - Гочев

Регионален претседател/член

gabi

Марица Рунтева

Регионален претседател/член

gabi

Александра Минкова

Регионален претседател/член

gabi

Реџие Демири

Регионален претседател/член

gabi

Симона Мирчевска - Ефтимовска

Член на Надзорен одбор

gabi

Елена Јадровска Петков

Член на Надзорен одбор

gabi

Ивана Маховска Шикалеска

Член на Надзорен одбор