17Јули2019

ЗА НАС Претседателство

Претседателство

  • PDF

Гордана Бабоска  - претседател
Јулијана Шалева - заменик претседател
Петра Цуцуловска - благајник

КОНТАКТ
Здружение на наставници по германски јазик  и книжевност на РМ.
ул. Орце Николов 155 а, Центар за странски јазици - 1000 Скопје, Македонија
Ж.С 300000001613243 Комерцијална Банка А.Д Скопје
е-маил:
dlvmak@yahoo.de