Претседателство

Војислав Гушевски  - претседател
Мелахат Шабани - заменик претседател
Ивана Маховска - секретар
Симона Мирчевска - благајник