Опис на функциите

Орнела Милевиќ - регионален лидер за скопски регион

Васка Пандова  - регионален лидер за источен регион

Елена Келтаноска Лашкоска - регионален лидер за централен (пелагониски) регион

Ивана Махоска - регионален лидер за западен регион