15Април2024

ЗА НАС Опис на функциите

Опис на функциите

Опис на функциите

  • PDF

Орнела Милевиќ - регионален лидер за скопски регион

Васка Пандова  - регионален лидер за источен регион

Елена Келтаноска Лашкоска - регионален лидер за централен (пелагониски) регион

Ивана Махоска - регионален лидер за западен регион

  • Кликови: 2876
КОНТАКТ
Здружение на наставници по германски јазик  и книжевност на РМ.
ул. Орце Николов 155 а, Центар за странски јазици - 1000 Скопје, Македонија
Ж.С 300000001613243 Комерцијална Банка А.Д Скопје
е-маил:
dlvmak@yahoo.de