14Јули2020

НАТПРЕВАРУВАЊА Резултати Учесници на Државен натпревар по германски јазик од основното образование

Учесници на Државен натпревар по германски јазик од основното образование

  • PDF
ред.бр. Име и презиме на ученикот Паралелка Училиште Општина Наставник ментор
1 Стефанија Марковска 9 одд. ,,Крсте Петков Мисирков“-Оризари Кочани Славица Петрова
2 Леонора Голова 9 одд. ООУ Гоце Делчев Скопје Орнела Милевиќ
3 Кристијан Николов 9 одд. Јахја Кемал Центар Дрита Зеќири
4 Оливера Проданова 9 одд. ООУ Гоце Делчев Центар Орнела Милевиќ
5 Нина Кокаловиќ 9 одд. ООУ „Кирил Пејчиновиќ„ Кисела Вода Емилија Василевска Спасов
6 Давид Милошевски 9 одд. ООУ „Свети Кирил и Методиј“ Центар Кети Христовска
7 Лилјана Бошнаковска 9 одд. ООУ „Кузман Јосифовски-Питу“ Кисела Вода Гордана Ристеска
8 Ана Доказа 9 одд. ООУ Димо Хаџи Димов Карпош  Цветанка Николовска Гегај
9 Ива Димитровска 9 одд. ООУ Гоце Делчев Центар Орнела Милевиќ
10 Ана Георгиевска 9 одд. О.У. Војдан Чернодрински Карпош Марина Јачовска
11 Карла Карина Арнаудова 9 одд. ОУ Јан Амос Коменски Карпош Зоран Ристовски
12 Јана Петреска 9 одд. OУ „ Григор Прличев“ Охрид Моника Герасимоска
13 Марија Донева 9 одд. ОУ„Св.Кирил и Методиј“ Кочани Христина Рашкова
14 Лина Паскова 9 одд Св. Кирил и Методиј Битола Јасмина Стојаноска
15 Инес Трифуновска 9 одд Св. Кирил и Методиј Битола Јасмина Стојаноска
16 Нела Честојанова 9 одд ООУ „Тошо Велков Пепето“ Кавадарци Милкица Гркова
18 Ева Митевска 9 одд. ООУ „Ванчо Прке“ Штип Марица Рунтева
19 Елеонора Талеска 9 одд ОУ Кочо Рацин Прилеп Вера Цветковска
20 Бисера Николоска 9 одд О.О.У "Кире Гаврилоски - Јане" Прилеп Мариче Кузеска Тасеска
21 Викторија Аврамоска 9 одд. OУ „ Григор Прличев“ Охрид Моника Герасимоска
22 Влера Ислами 9 одд. ОУ“ИСТИКБАЛ“ Тетово Мусафер Мамути
23 Теодора Тануркова 9 одд. ООУ Владо Тасевски Карпош Смиља Христовска
24 Софија Китановиќ 9 одд. ООУ Владо Тасевски Карпош Смиља Христовска
25 Андреја Поповиќ 9 одд. ООУ Владо Тасевски Карпош Смиља Христовска
26 Андреј Бајалски 9 одд. ООУ “Коле Неделковски “ Центар Ивона Димова
27 Стефанија Иванова 9 одд. ООУ “Коле Неделковски “ Центар Ивона Димова
28 Паола Костадиновска 9 одд. ООУ “Коле Неделковски “ Центар Ивона Димова
29 Леона Симеонова 9 одд. ООУ “Коле Неделковски “ Центар Ивона Димова
30 Ивона Ефтимовска 9 одд. ООУ “Коле Неделковски “ Центар Ивона Димова
31 Елена Карчицка 9 одд. ООУ Јохан Хајнрих Песталоци Центар Благородна Наумоска
32 Јана Перушеска 9 одд. ООУ Јохан Хајнрих Песталоци Центар Благородна Наумоска
33 Марко Јосифовски 9 одд. ООУ Јохан Хајнрих Песталоци Центар Благородна Наумоска
34 Нестор Балов 9 одд. ООУ Јохан Хајнрих Песталоци Центар Благородна Наумоска
35 Борис Фенев 9 одд. ООУ Јохан Хајнрих Песталоци Центар Благородна Наумоска
36 Леонтина Анчова 9 одд. ОУ "Гоце Делчев" Виница Нада Тасева
37 Ива Костадинова 9 одд. ОУ "Гоце Делчев" Виница Нада Тасева
38 Јулита Постолова 9 одд. ОУ "Гоце Делчев" Виница Нада Тасева

{jathumbnail off}

КОНТАКТ
Здружение на наставници по германски јазик  и книжевност на РМ.
ул. Орце Николов 155 а, Центар за странски јазици - 1000 Скопје, Македонија
Ж.С 300000001613243 Комерцијална Банка А.Д Скопје
е-маил:
dlvmak@yahoo.de