14Јули2020

Покана

  • PDF

logo malo
До членовите на
Здружението на наставниците по германски јазик и книжевност на РМ

СООПШТЕНИЕ

Ве известувам дека на 22.06.2017 г. (четврток) во 13.00 ч. во просториите на Гетеовиот институт  Скопје ќе се одржи состанок на Здружението со следниов:

Дневен ред

1. Извештај за работењето на Здружението во периодот од 1.1.2016 до 20.06.2017;
2. Извештај за финансиското  работење на Здружението во периодот од 1.1.2016 до 20.06.2017;
3. Информации во врска со одржаните Државни натпревари по германски јазик во 2016 и 2017;
4. Информации во врска со Регионалната конференција што ќе се одржи на 6.-7.10.207 во Тирана/Албанија;
5. Разно.


Присуството на состанокот е задолжително.  

Ве молам, во случај на оправдано отсуство да испратите информација на следнава
е-пошта:dlvmak@yahoo.de


Претседател на Здружението
проф. д-р Емина Авдиќ

{JAThumbnail off}

КОНТАКТ
Здружение на наставници по германски јазик  и книжевност на РМ.
ул. Орце Николов 155 а, Центар за странски јазици - 1000 Скопје, Македонија
Ж.С 300000001613243 Комерцијална Банка А.Д Скопје
е-маил:
dlvmak@yahoo.de