11Август2020

НАТПРЕВАРУВАЊА Резултати Резултати од Државниот натпревар по германски јазик, 10.03.2017

Резултати од Државниот натпревар по германски јазик, 10.03.2017

  • PDF


1.
Основни училишта

Место

Име и презиме

Основно училиште

Наставник-ментор

Бодови

1.

Сара Ристова

„ Григор Прличев“– Охрид

Билјана Атанасовска

99

1.

Дамјан Кироски

„Коле Неделковски “– СК

Ивона Димова

99

2.

Јована Тевдовска

„Гоце Делчев“ – Центар

Орнела Милевиќ

98

3.

Ема Шегмановска

„Ацо Шопов“ – Бутел

Весна Стојановска

95

4.

Валентин Винцензи Маркулевски

„Григор Прличев“– Охрид

Билјана Атанасовска

94

5.

Diellza Zaimi /Диељза Заими

„Истикбал“ – Тетово

Мусафер Мамути

89

2. Средни училишта, неделен фонд 2 часа

Место

Име и презиме

Средно училиште

Наставник-ментор

Бодови

1.

Арбнора Ќаили

Гимн. „Зеф Љуш Марку" – Ск.

Муарем Ајдари

97

2.

Сашка Јованчевска

„Љупчо Сантов“ – Кочани

Магдалена Манева

96

3.

Симона Богоевска

Гимн. „Раде Јовчевски-Корчагин" – Ск.

Жаклина Пандова

92

4.

Нора Дамјанова

ДСУЛУД „Лазар Личеноски“ – Скопје

Орнела Милевиќ

89

3. Средни училишта, неделен фонд поголем од 2 часа

Место

Име и презиме

Основно училиште

Наставник-ментор

Бодови

1.

Васил Гичевски

Гимн. „Јосип Броз Тито“ - СК

Кристина Клиафа и Ана Симоноска

95

2.

Ана Марковски

Гимн. „Нова“ - СК

Ана Фотева

94

3.

Стефан Димитровски

Гимн. „Ѓорѓи Димитров“ - СК

Анита Сталевска и Билјана Пејовска

93

4.

Дарко Тушев

Гимн. „Ѓорѓи Димитров“ - СК

Анита Сталевска и Билјана Пејовска

90

 

Резултати од Државниот натпревар по германски јазик, 10.03.2017

1. Арбнора Ќаили, Гимн. „Зеф Љуш Марку" – Ск., наставник-ментор Муарем Ајдари, бодови 97
2. Сашка Јованчевска, „Љупчо Сантов“ – Кочани, наставник-ментор Магдалена Манева, бодови 96
3. Симона Богоевска, Гимн. „Раде Јовчевски-Корчагин" – Ск., наставник-ментор Жаклина Пандова, бодови 92
4. Нора Дамјанова, ДСУЛУД „Лазар Личеноски“ – Скопје, наставник-ментор Орнела Милевиќ, бодови 89

Средни училишта, неделен фонд поголем од 2 часа

1.    Васил Гичевски, Гимн. „Јосип Броз Тито“ – СК, наставник-ментор, бодови 95
2.    Ана Марковски, Гимн. „Нова“ – СК, наставник-ментор, бодови 94
3.    Стефан Димитровски, Гимн. „Ѓорѓи Димитров“ – СК, наставник-ментор, бодови 93
4.    Дарко Тушев, Гимн. „Ѓорѓи Димитров“ – СК, наставник-ментор, бодови 90

КОНТАКТ
Здружение на наставници по германски јазик  и книжевност на РМ.
ул. Орце Николов 155 а, Центар за странски јазици - 1000 Скопје, Македонија
Ж.С 300000001613243 Комерцијална Банка А.Д Скопје
е-маил:
dlvmak@yahoo.de