06Април2020

НАТПРЕВАРУВАЊА Резултати Уплата на чланарина

Уплата на чланарина

  • PDF

Почитувани,
Здружението на наставници по германски јазик во Р. Македонија започнува со обновување и проширување на членството. За таа цел Ве повикуваме да уплататите членарина за 2012 година во износ од 600 денари на жиро сметката:

Здружение на наставници по германски јазик и книжевност на Р М
300000001613243 комерцијална банка со назнака: членарина за 2012 година.

{jathumbnail off}

КОНТАКТ
Здружение на наставници по германски јазик  и книжевност на РМ.
ул. Орце Николов 155 а, Центар за странски јазици - 1000 Скопје, Македонија
Ж.С 300000001613243 Комерцијална Банка А.Д Скопје
е-маил:
dlvmak@yahoo.de