15Април2024

Правилник

  • PDF

 ПРАВИЛНИК 2018 - 2021
за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по германски јазик на општинско, регионално и државно ниво во основното образование

ПРАВИЛИК основно образование - симнете го тука.

ПРАВИЛНИК 2018 - 2021
за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по германски јазик на општинско, регионално и државно ниво во средното образование

ПРАВИЛИК средно образование - симнете го тука.

ПРАВИЛНИК
за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по германски јазик на општинско, регионално и државно ниво во основното образование.

ПРАВИЛИК основно образование - симнете го тука.

ПРАВИЛНИК
за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по германски јазик на општинско, регионално и државно ниво во средното образование.

ПРАВИЛИК средно образование - симнете го тука.

КОНТАКТ
Здружение на наставници по германски јазик  и книжевност на РМ.
ул. Орце Николов 155 а, Центар за странски јазици - 1000 Скопје, Македонија
Ж.С 300000001613243 Комерцијална Банка А.Д Скопје
е-маил:
dlvmak@yahoo.de