Пријавување на ученици

  • PDF

Наставниците и професорите се задолжени да ги пријават своите кандидати до 15 февруари. Пријавата ја праќаат на регионалните лидери, во однос на реонот во кој припаѓаат. Задолжени се да ја пополнат пријавата која ќе биде пратена исто и по меил адреса, а можете да ја преземете и овде.

Пријава на ученици
1-02-512

 

 

КОНТАКТ
Здружение на наставници по германски јазик  и книжевност на РМ.
ул. Орце Николов 155 а, Центар за странски јазици - 1000 Скопје, Македонија
Ж.С 300000001613243 Комерцијална Банка А.Д Скопје
е-маил:
dlvmak@yahoo.de