15Април2024

МЕДИА ЦЕНТАР Фото галерија

Тек на натпреварот

Тек на натпреварот 1

Водителката

поздравен говор на г-ѓа Науман од амбасадата на германија

поздравен говор на амбасадорот на Австрија

поздравен говор на амбасадорот на Швајцарија

Мила со песната Versuch's mal mit Singen

г-дин Дикхаус ги доделува стипендиите за учество на интернационалната германска олимпијада

заменик германскиот абасадор ги доделува ПАД стипендиите

ученици од Гимназијата георги Димитров со песна на 4 јазици

КОНТАКТ
Здружение на наставници по германски јазик  и книжевност на РМ.
ул. Орце Николов 155 а, Центар за странски јазици - 1000 Скопје, Македонија
Ж.С 300000001613243 Комерцијална Банка А.Д Скопје
е-маил:
dlvmak@yahoo.de